• De sprekers en hun achtergrond

  broken image

  Prof. Dr. Tineke Abma

  Prof. dr. Tineke Abma is directeur-bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde. Eerder was zij bijzonder hoogleraar Participatie in de ouderenzorg, en hoogleraar Participatie & Diversiteit aan AmsterdamUMC. Ze richtte het Centrum voor Clientervaringen en de School for Participation op. Ze doet al meer dan vijfentwintig jaar onderzoek naar thema's die nauw samenhangen met de participatie van ouderen en patiënten, participatief onderzoek, ethiek en diversiteit. Haar werk is gericht op het verbeteren van de sociale inclusie en kwaliteit van leven van (oudere) mensen, met name die in gemarginaliseerde posities. Abma is auteur van vele publicaties en boeken, waaronder Participatory Research for Health and Social Well-Being. Ze is opgeleid als verpleegkundige en sociale wetenschapper.

  broken image

  Prof. Dr. David van Bodegom

  Prof. Dr. David van Bodegom is hoogleraar Vitaliteit en Veroudering aan het LUMC en verbonden aan Leyden Academy on Vitality and Ageing. Van Bodegom is geïnteresseerd in verouderingsprocessen en hoe vitaliteit kan bijdragen aan het uitstellen van kwetsbaarheid. Hij ontwikkelde de Vitality Club waar ouderen op basis van peer-coaching samen bewegen en sporten in de buitenlucht. Van Bodegom is ook schrijver. Van zijn hand is Het geheim van de schildpad over de biologie van een lang leven en Ontpillen als leidraad om gezonder te leven. Met Rudi Westerdorp schreef hij onder meer 10 jaar cadeau en Oud worden in de praktijk. Thans werkt hij aan een boek over de spelende mens. Van Bodegom is opgeleid als arts en historicus.

  broken image

  Prof. Dr. Jet Bussemaker

  Prof. Dr. Jet Bussemaker is hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden en LUMC. Haar interesse ligt op het terrein van ongelijkheid in gezondheid. Ze doet momenteel onderzoek naar de verkleining van gezondheidsverschillen door brede sociaal-maatschappelijke interventies. Ze was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Tweede Kamerlid namens de Partij van de Arbeid (PvdA). Bussemaker is tevens schrijfster. Ze schreef Ministerie van verbeelding over haar jaren in de politiek en eerder verscheen Dochter van een kampkind over de oorlog in Nederlands-Indië vanuit het gezichtspunt van een jongen van twaalf die in een Jappenkamp zat, gemodelleerd naar haar vader. Ze is opgeleid als sociale wetenschapper.

  broken image

  Drs. Henri Lenferink

  Henri Lenferink is burgemeester van Leiden en verantwoordelijk voor het bestuur, de veiligheid en handhaving. Volgens Lenferink is een leefbare stad vooral ook een stad van mensen. Hij wil dat iedereen zich thuis voelt en iedereen meedoet en meetelt. Leiden moet een plek zijn voor jong en oud, waar geen plek is voor discriminatie en racisme. Lenferink: ‘In Leiden kijken we naar elkaar om, óók, of misschien wel juíst als het even minder goed gaat.’ Als burgemeester wil hij daar graag een actieve rol in spelen. Het Leidse college van burgemeester en wethouders staat daarom midden in de Leidse samenleving. Lenferink is opgeleid als historicus.

  broken image

  Prof. Dr. Pauline Meurs

  Prof. Dr. Pauline Meurs is voorzitter van de jaarlijkse conferentie Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis en lid van de Vereniging Aegon. Ze is verbonden als docent en adviseur aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze was hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management, en stond aan de wieg van vele postacademische opleidingen voor managers en bestuurders in de zorg, thans samengebracht in het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Meurs was lid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, voorzitter van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, en tevens voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Ze is opgeleid als socioloog en organisatiekundige.

  broken image

  Drs. Fleur Spijker

  Fleur Spijker is wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid in Leiden. Ze zat eerder namens D66 in de gemeenteraad. De gezondheid van alle Leidenaars, van jong tot oud, is belangrijk voor haar. Daarom wil ze bewegen, spelen en sporten stimuleren. Ze roemt de internationaal bekende wetenschaps- en onderzoekscentra waarvan de stad en haar inwoners profiteren. Denk bijvoorbeeld aan de leerlingen die worden opgeleid tot verpleegkundigen en uitstekende zorg ‘om de hoek’ leveren. Daarom blijft zij investeren in de samenwerking tussen onder meer de universiteit, hbo en het mbo, LUMC en Leyden Academy on Vitality and Ageing. In het kader van gezondheid, nodigt ze iedereen met een goed plan uit om dit toe te lichten tijdens een fietstochtje door de stad. Spijker is opgeleid als jurist.

  broken image

  Prof. Dr. Aagje Swinnen

  Prof. Dr. Aagje Swinnen is hoofd van het departement Letteren en Kunst en ze bekleedt de profileringsleerstoel in Aeging Studies aan de Universiteit Maastricht. Van oktober 2016 tot oktober 2020 bekleedde Swinnen de Socrates leerstoel International Humanism and the Art of Living aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Haar expertise ligt op het terrein van het ouder worden vanuit een geesteswetenschappelijke invalshoek. Ze bestudeerde bijvoorbeeld de betekenis van poëzie en verhalen in de zorg voor mensen met dementie. Swinnen zet zich tevens in om de universiteit meer ‘leeftijdsvriendelijk’ te maken. In het kader van het NWO-programma Internationalisering Geesteswetenschappen heeft ze het European Network in Aging Studies (ENAS) opgericht. Swinnen is ook co-editor van het tijdschrift Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal. Ze studeerde Taal- en Letterkunde.

  broken image

  Marc Vlemmix

  Marc Vlemmix is danser en oprichter van Marc Vlemmix Dance. Vlemmix zette samen met Andrew Greenwood Dance for Health op. Hun motto: ‘Change people’s life through movement’. Het idee ontstond toen Vlemmix - voormalig directeur van ‘Danshuis Station Zuid’ en een groot liefhebber van dans, de diagnose ziekte van Parkinson kreeg. Diep getroffen sprak hij met professioneel balletdanser en maître ballet Andrew Greenwood over zijn grote verlangen: door te kunnen gaan met bewegen en plezier te houden in dansen. Samen ontwikkelden ze een methode voor mensen met Parkinson om met dans lichaam en geest beweeglijk te houden. Marc Vlemmix Dance is een dansgezelschap dat met persoonlijke verhalen anderen wil inspireren en uitdagen zelf op zoek te gaan naar de betekenis van dans en beweging op muziek.

  broken image

  Erik Zwiers

  Erik Zwiers is artistiek leider en oprichter van het Participatiekoor. Het is zijn missie om de inclusie en participatie van iedereen te bevorderen, ook van mensen met dementie. Meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Het koor biedt mensen met dementie de mogelijkheid om zonder drempels deel te nemen aan het culturele leven en draagt zo bij aan hun positieve gezondheid. Het koor werkt met mantelzangers. Dat zijn zangliefhebbers die mensen met dementie de mogelijkheid te bieden om hun geliefde zanghobby te kunnen bedrijven. Met hun culturele (publieks-)activiteiten en evenementen wil de stichting bijdragen aan bewustwording van de mogelijkheden voor culturele participatie van mensen met dementie en stigma’s ter discussie stellen. Op 23 juni verzorgt het Participatiekoor samen met het Holland Symfonie Orkest en Café Chantant een meezing-concert.